Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 33 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đường số 7 trong chiến dịch giải phóng Tây Nguyên và đồng bằng duyên hải Nam Trung Bộ năm 1975

Nguyễn Văn Thưởng

Tóm tắt


Đường số 7 là tuyến giao thông quan trọng bởi nó nối liền hai quốc lộ là Quốc lộ 1A và Quốc lộ 14, đồng thời cũng là một trong hai tuyến đường ngắn nhất nối Tây Nguyên với các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ với các nước Campuchia, Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan. Cuộc truy kích địch trên đường số 7 đã góp phần quan trọng vào quyết định thắng lợi trong chiến dịch Tây Nguyên tháng 3-1975. Thắng lợi này đã tạo ra sự sụp đổ đột biến toàn diện của địch, đẩy quân đội Sài Gòn vào thế bị tiêu diệt và tan rã không thể cứu vãn nổi. Hơn nữa, thắng lợi ở đường số 7 đã tạo đà thuận lợi cho cuộc tiến công của quân ta giải phóng các tỉnh đồng bằng duyên hải Nam Trung Bộ trước khi tổng lực bao vây đánh địch thực hiện thắng lợi Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử tháng 4 năm 1975.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433