S. 7 (2017)

Mục lục

BÀI BÁO

Đông kinh nghĩa thục - 110 năm nguồn sáng Canh Tân (1907-2017) Tóm tắt PDF
GS. Phong Lê 3
Nhiều trường nghĩa biểu vật, chuyển trường nghĩa biểu vật trong thơ Nôm Hồ Xuân Hương Tóm tắt PDF
Đào Duy Tùng 7
Thực trạng phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh trong những năm gần đây Tóm tắt PDF
ThS. Khổng Văn Thắng 15
Chuyển mạng giữ số: thách thức lớn cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Tóm tắt PDF
ThS. Nguyễn Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Thị Xuân Trúc 24
Xây dựng Website kê khai giờ giảng online cho cán bộ - giảng viên trường Đại học Cửu Long Tóm tắt PDF
ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung, ThS. Trần Kim Nên, Hồ Minh Luân 31
Điện toán đám mây di động - Quickblox Tóm tắt PDF
ThS. Trần Thị Thúy, ThS. Trần Lam Quyên 39
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến bánh nướng nhân hạt sen nhuyễn (nelumbo nucifera) Tóm tắt PDF
ThS. Nguyễn Chí Dũng, Lê Thị Hồng Loan 52
Đánh giá hiệu quả của một số hoạt chất trừ sâu đối với bọ trĩ (scirtothrips dorsali hood) và sâu ăn tạp (spodoptera litura fabricius) hại sen (nulumbo nucifera gaertn) Tóm tắt PDF
ThS. Nguyễn Quốc Thái, Huỳnh Phước Sang 61
Đánh giá hiệu quả của một số loại chất thải làm nguyên liệu trong sản xuất trùn quế Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Thiện, ThS. Nguyễn Hoàng Anh 70
Đánh giá hiệu quả của pheromone sinh dục ngài cái sâu kéo màng, hellula undalis (lepidoptera: crambidae) tại vùng đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt PDF
ThS. Trần Thanh Thy, PGS.TS Lê Văn Vàng, Nguyễn Thành Tuyên, Nguyễn Hữu Minh Tiến 76
Thông tin hoạt động Trường Tóm tắt PDF
Trường Đại học Cửu Long 83


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423