Tạp chí Hóa Học, T. 45, S. 6 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu tính chất điện hoá của màng polyanilin trên nhôm

Phan Thị Bình, Nguyễn Thế Duy

Tóm tắt


  

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP