Tạp chí Hóa Học, T. 45, S. 6 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu xác định dạng tồn tại của Asen (As) trong đất, rau má (Centella asiatica) và cải xanh (brassica Juncea) bằng phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) kỹ thuật hydrua hoá (HG)

Nguyễn Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Dung, Ngô Kim Liên

Tóm tắt


  

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP