Tạp chí Hóa Học, T. 45, S. 6 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu lý thuyết hoá học lượng tử liên kết hiđrô chuyển dời xanh của phức giữa CHCl3 và CDCl3 với SO2 trong pha khí

Nguyễn Tiến Trung, Trần Thành Huế, Nguyễn Minh Thọ

Tóm tắt


  

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP