Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

Tòa soạn Tạp chí Hóa học
70 Trần Hưng Đạo,
Hà Nội
Việt Nam

Đầu mối

Trần Vĩnh Diệu
Tổng biên tập
Tòa soạn Tạp chí Hóa học
70 Trần Hưng Đạo,
Hà Nội
Việt Nam
Điện thoại: +84-4-9422825
Email: tchh@isi.ac.vn

Hỗ trợ

Sioux Cumming
Điện thoại: +44-1865-249909
Email: scumming@inasp.infoTạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP