T. 8, S. 4 (2010)

Mục lục

Bài viết

Đánh giá một số đặc điểm nông sinh học và chất lượng của 16 dòng vật liệu lúa trong vụ mùa 2009 tại Gia Lâm - Hà Nội Tóm tắt PDF
Nguyễn Tuấn Anh 569-575
Ảnh hưởng của liều lượng lân bón đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng cói tại Kim Sơn - Ninh Bình và Nga Sơn - Thanh Hóa Tóm tắt PDF
Nguyễn Tất Cảnh 576-582
Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến ưu thế lai về các đặc tính nông sản sinh học của lúa lai F1 (Oryza satinal) Tóm tắt PDF
Phạm Văn Cường 583-589
Một số dẫn liệu về nhóm rầy hại thân lúa (họ delphacidae) vụ xuân 2007 tại Gia Lâm, Hà Nội Tóm tắt PDF
Đặng Thị Dung 590-598
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm bón lá DH1 đến sinh trưởng của cây dâu, năng suất và chất lượng lá dâu Tóm tắt PDF
Trần Thị Ngọc 599-606
Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số mẫu giống cói tại Nga Tân - Nga Sơn - Thanh Hóa Tóm tắt PDF
Ninh Thị Phíp 607-614
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng phát triển của hoa Tô liên (Torenia fournieri Linden) trồng chậu Tóm tắt PDF
Phạm Thị Minh Phượng 615-621
Kết quả chọn tạo giống lúa lai hai dòng mới TH5-1 Tóm tắt PDF
Trần Văn Quang 622-629
Đánh giá các đặc điểm nông sinh học của một số giống lạc địa phương làm vật liệu cho công tác chọn tạo giống mới chống chịu tốt và chất lượng cao Tóm tắt PDF
Bùi Xuân Sửu 630-637
Phân tích đa dạng di truyền của đậu tương bằng chỉ thị SSR Tóm tắt PDF
Vũ Đình Hòa 638-645
Sàng lọc các giống lúa có chưa gen mùi thơm bằng chỉ thị phân tử Tóm tắt PDF
Phan Hữu Tôn 646-652
Tình hình chăn nuôi và dịch bệnh trên đàn gà xương đen của người H'Mông tại huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái Tóm tắt PDF
Phạm Ngọc Thạch 653-659
Khả năng đặc biệt trứng sán lá gan Fasciola gigantica trong phân bò bằng phương pháp ủ hiếu khí và bể biogas Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Thọ 660-666
Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) xây dựng bản đồ hệ số LS trong nghiên cứu xói mòn đất huyện Tam Nông ( tỉnh Phú Thọ) Tóm tắt PDF
Trần Quốc Vinh 667-674
Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian xử lý đến sự giải phóng photpho từ bùn thải Tóm tắt PDF
Đỗ Khắc Uẩn 675-683
Chuỗi bảo quản lạnh thực phẩm và kỹ thuật liên quan Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Lưu 684-692
Thành phần hóa học, thành phần và hàm lượng axit amin của lòng trắng trứng gà Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Duy 693-697
Ứng dụng máy phát điện đồng bộ từ trường vĩnh cửu truyền động trực tiếp trong hệ thống phát điện dùng năng lượng gió Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Trường 698-707
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn hỗ trợ giảm nghèo và đầu tư công cho giảm nghèo Tóm tắt PDF
Đỗ Kim Chung 708-718
Đánh giá nhu cầu xã hội về nhân lực xã hội học ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Lê Thị Ngân 719-728
Tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn Hà Nội Tóm tắt PDF
Đào Duy Tâm 729-736


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)