T. 8, S. 3 (2010)

Mục lục

Bài viết

ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT LẠC TRÊN ĐẤT HUYỆN VIỆT YÊN - BẮC GIANG Tóm tắt PDF
Vũ Đình Chính 367-374
Bước đầu thử khả năng kết hợp của một số dòng, giống lạc ưu tú Tóm tắt PDF
Đinh Thái Hoàng 375-383
Kết quả đánh giá về sinh trưởng, phát triển và khả năng tạo bỏng của ngô nổ tại vùng Gia Lâm Hà Nội Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Lộc 384-392
Nghiên cứu một số tính chất lý hóa học của đất trồng cam theo độ tuổi vườn ở Hàm Yên - Tuyên Quang Tóm tắt PDF
Cao Việt Hà 393-401
Phân tích tính đa dạng hình ADN của 8 cặp lai nhị nguyên tằm dâu F1 bằng chỉ thị RAPD Tóm tắt PDF
Đinh Thị Phòng 402-409
Đánh giá mùi thơm và gen kiểm soát mùi thơm của các giống lúa thơm địa phương và cải tiến Tóm tắt PDF
Trần Tấn Phương 410-417
Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây dưa hấu (Citrullus lanatus) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Thảo 418-425
Nghiên cứu quy trình nhân nhanh in vitro cây Lan huệ mạng Hippeastrum reticulatum herb.var. striatifolium herb Tóm tắt PDF
Ninh Thị Thảo 426-432
Ứng dụng hormone điều trị rối loạn sinh sản do bệnh lý buồng trứng ở bò sữa nuôi tịa trại sao vàng Tóm tắt PDF
Đặng Thái Hải 433-438
Thành phần thân thịt và chất lượng thịt của các tổ hợp lợn lai giữa nái lai F1(Landrace x Yorkshire) phối với đực lai Landrace¯Duroc (Omega) và Pietrain¯Duroc (PiDu) Tóm tắt PDF
Phan Xuân Hảo 439-447
Phân tích đặc điểm phân tử và vai trò của gen C9 trong hệ miễn dịch ở Lợn Tóm tắt PDF
Đỗ Võ Anh Khoa 448-457
Một số chỉ tiêu lâm sàng, sinh lý máu ở chó mang vết thương Tóm tắt PDF
Chu Đức Thắng 458-461
Chế biến thân lá lạc làm thức ăn cho trâu bò Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Trạch 462-465
Khảo sát tình trạng ô nhiễm một số vi khuẩn chỉ điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong thịt lợn, thịt trâu, bò tại một số cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Lưu 466-471
Chuyển đổi giới tính, nuôi vỗ thành thục, sinh sản và ương nuôi thành công cá Song vằn (Epinephelus fuscoguttatus) Tóm tắt PDF
Lê Xân 472-480
Kết quả bước đầu nuôi đơn cá trắm đen thương phẩm trong ao tại tỉnh Hải Dương Tóm tắt PDF
Kim Văn Vạn 481-487
Ảnh hưởng của chế độ tưới đến sự biến đổi kali trong đất và năng suất lúa trên đất phù sa sông Hồng Tóm tắt PDF
Ngô Thanh Sơn 488-497
Sản xuất protein erythropoietin thông qua quá trình chuyển gen trên tế bào cho - K1 (chinese hamster ovary) Tóm tắt PDF
Đàm Sao Mai 498-504
Tính toán, thiết kế và chế tạo mẫu lò đốt than quy mô nhỏ (LTĐ 1.0) để sấy khô và bảo quản nông sản Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Tùng 505-518
Đánh giá sự tiếp thu và ứng dụng kỹ thuật IPM của nông dân sản xuất lúa tại huyện Quỳnh phụ tỉnh Thái Bình Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Diệp 519-528
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tài chính công cấp cơ sở và đóng góp của dân trong tài chính công cấp cơ sở Tóm tắt PDF
Kim Thị Dung 529-537
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công cho phát triển kinh tế huyện Sơn Động - tỉnh Bắc Giang Tóm tắt PDF
Nguyễn Phượng Lê 538-548
Một số giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư vào nông nghiệp của Hà Nội Tóm tắt PDF
Chu Thị Kim Loan 549-558
Vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong tham gia giải quyết các vấn đề xã hội ở nông thôn huyện Phúc Thọ - Hà Nội Tóm tắt PDF
Trần Lê Thanh 559-567


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)