T. 8, S. 1 (2010)

Mục lục

Bài viết

Ảnh hưởng của liều lượng đạm bón dưới dạng viên nén đến sinh trưởng năng suất và chất lượng cói tại Nga Tân - Nga Sơn - Thanh Hóa Tóm tắt PDF
Nguyễn Tất Cảnh 1-8
Khảo sát nguồn gen trên cây lúa mang gen kháng bệnh bạc lá bằng chỉ thị phân tử DNA Tóm tắt PDF
Lã Vinh Hoa 9-16
Đánh giá và chọn lọc dòng cà chua (Lycopericon esculentum Mill) mang gene rin để tăng thời gian tồn trữ và nâng cao chất lượng của giống cà chua tươi trong vụ đông xuân ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Lộc 17-24
Ảnh hưởng của chăm sóc cận thu hoạch và thời gian thu hái tới chất lượng và khả năng bảo quản quả bưởi Bằng Luân - Đoan Hùng Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Lâm 25-32
Nghiên cứu tuyển chọn giống và vật liệu che phủ thích hợp cho lạc xuân tại xã Lệ Viễn - huyện Sơn Động - tỉnh Bắc Giang Tóm tắt PDF
Vũ Văn Liết, Nguyễn Mai Thơm 33-39
Ảnh hưởng của kỹ thuật bón lân và chế độ nước đến sinh trưởng, năng suất lúa mùa trên nền vùi rơm rạ Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Thành, Hà Thị Thanh Bình 40-47
Đặc điểm hình thái ong thợ và tỷ lệ cận huyết của các đàn ong ý nuôi tại Đắk Lắk Tóm tắt PDF
Vũ Tiến Quang 48-53
Ảnh hưởng của chế độ bón phân đến khả năng sản xuất chất xanh của Stylosanthes guianensis CIAT 184 và Stylosanthes guianensis plus tại Nghĩa Đàn - Nghệ An Tóm tắt PDF
Hoàng Văn Tạo 54-58
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA CHIM CÚT NHẬT BẢN NUÔI TRONG NÔNG HỘ TẠI THỊ XÃ TỪ SƠN - BẮC NINH Tóm tắt PDF
Bùi Hữu Đoàn 59-67
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ CỦA LỢN NÁI MẮC HỘI CHỨNG RỐI LOẠN HÔ HẤP VÀ SINH SẢN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lan 68-75
KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA ĐÀN BÒ SỮA NUÔI TẠI TRẠI BÒ SỮA SAO VÀNG - THANH HÓA Tóm tắt PDF
Đặng Thái Hải 76-81
ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH VÀ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA DÊ CỎ, F1 (BÁCH THẢO x CỎ) VÀ CON LAI BOER x F1 (BÁCH THẢO x CỎ) NUÔI TẠI NINH BÌNH Tóm tắt PDF
Nguyễn Bá Mùi 82-89
ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC LYSINE TRONG THỨC ĂN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA LỢN CON LAI (LANDRACE x YORKSHINE) TỪ 7- 28 NGÀY TUỔI Tóm tắt PDF
Tôn Thất Sơn 90-97
NĂNG SUẤT SINH SẢN, SINH TRƯỞNG, THÂN THỊT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA CÁC TỔ HỢP LAI GIỮA LỢN NÁI F1 (LANDRACE X YORXKDHIRE) VỚI ĐỰC GIỐNG LANDRACE, DUROC VÀ (PIETRAIN X DUROC) Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Thắng 98-105
Năng suất sinh sản, sinh trưởng và chất lượng thân thịt của một số tổ hợp lai giữa lợn nái laiF1(Landrace×Yorkshire) phối với đực Duroc và Landrace nuôi tại Bắc Giang Tóm tắt PDF
Vũ Đình Tôn 106-113
Nghiên cứu vai trò của Dalnonella trong hội chứng tiêu chảy của lợn Sóc (lợn Đê) nuôi tại Đắc Lắc Tóm tắt PDF
Nguyễn Cảnh Tự 114-119
Hiệu quả sử dụng đất vùng gò đồi huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An Tóm tắt PDF
Trần Văn Chính 120-129
Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý thông tin bất động sản thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội Tóm tắt PDF
Lê Thị Giang 130-139
Một số kết quả nghiên cứu về bài toán tìm quĩ đạo đầu mút tay trong cơ cấu vơ - nén của máy nén rơm tĩnh tại Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Thiết 140-148
Một số vấn đề lý luận về phát triển kinh tế huyện Tóm tắt PDF
Đỗ Kim Chung 149-156
Đánh giá môi trường đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của Hà Nội - góc nhìn từ phía các đơn vị sản xuất kinh doanh Tóm tắt PDF
Chu Thị Kim Loan 157-169
Khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ nông dân: Trường hợp nghiên cứu ở vùng cận ngoại thành Hà Nội Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Oánh 170-177
Kết quả đo tiềm năng sáng tạo của sinh viên trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội qua trắc nghiệm ngôn ngữ của K.J Schoppe Tóm tắt PDF
Đặng Thị Vân 178-185


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)