T. 6, S. 6 (2008)

Mục lục

Bài viết

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng bí xanh tại Yên Châu, Sơn La Tóm tắt PDF
Vũ Thanh Hải 505-513
Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống vô tính cây lô hội bằng phương pháp nuôi cấy in vitro Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Thanh 514-521
Mối quan hệ giữa năng suất hạt và các yếu tố liên quan của các dòng lúa phục hồi phấn trong điều kiện bón đạm thấp Tóm tắt PDF
Ngô Thị hồng Tươi 522-528
Một số kết quả nghiên cứu sâu, bệnh hại ngô và áp dụng quản lý cây ngô tổng hợp tại xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La Tóm tắt PDF
Nguyễn Vân Viên 529-536
Khả năng sản xuất của các tổ hợp lai giữa lợn đực Duroc, L18 với nái F1 (LxY) và F1 (YxL) nuôi tại Vĩnh Phúc Tóm tắt PDF
Phan Văn Hùng 537-541
Đánh giá thực trạng vệ sinh sữa tươi tại một số điểm thu gom ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam thông qua một số chỉ tiêu vi sinh vật và tồn dư kháng sinh Tóm tắt PDF
Chu Thị Thanh Hương 542-548
Kết quả bước đầu đánh giá khả năng sinh trưởng của lợn pietrian kháng stress nuôi tại Hải Phòng Tóm tắt PDF
Đỗ Đức Lực 549-555
Đánh giá hiệu quả xử lý chất thải bằng bể biogass của một số trang trại chăn nuôi lợn vùng đồng bằng sông Hồng Tóm tắt PDF
Vũ Đình Tôn 556-561
Tình trạng khan hiếm photpho và sự cần thiết của việc tái sử dụng nguồn thải chứa photpho Tóm tắt PDF
Đỗ Khắc Uẩn 570-577
Sự thay đổi của nitơ aminoacid trong quá trình sản xuất malt lúa Tóm tắt PDF
Nguyễn Thạch Minh 578-583
Thiết kế hệ hỗ trợ ra quyết định phục vụ quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Tóm tắt PDF
Nguyễn hải Thanh 584-596
Những giải pháp kinh tế xã hội chủ yếu phát triển làng nghề ở tỉnh Thái Bình Tóm tắt PDF
Hà Mạnh Hùng 597-606
Hiệu quả dồn điền đổi thửa và chuyển đổi mục đích sử dụng đất: nghiên cứu tại xã Cẩm Giàng, Cẩm Giàng, Hải Dương Tóm tắt PDF
Vũ Đình Tôn 607-613


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)