T. 6, S. 1 (2008)

Mục lục

Bài viết

Một số đặc điểm sinh học của một số giống ong nhập nội Tóm tắt PDF
Đồng Minh Hải, Phùng Hữu Chính 3-9
Xác định khả năng kết hợp tính trạng năng suất của một số dòng ngô thuần tại vùng đồng bằng Viên Chăn - CHĐCN Lào Tóm tắt PDF
Khamtom Vanthannuovon 10-14
Ảnh hưởng của B, Mo, Zn đến các chỉ tiêu sinh lý và năng suất lạc (Arachis hypogaea l.) ở Thừa Thiên Huế Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Thi 15-20
Khảo sát tình trạng ô nhiễm vi khuẩn trong thịt lợn sữa, lợn choai xuất khẩu tại một số cơ sở giết mổ trên địa bàn Hải Phòng Tóm tắt PDF
Ngô Văn Bắc 21-25
Ảnh hưởng của stress nhiệt đến một số chỉ tiêu sinh lý của đàn bò lai hướng sữa nuôi tại huyện Nghĩ Đàn, tỉnh Nghệ An trong mùa hè Tóm tắt PDF
Đặng Thái Hải 25-32
XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA KHỐI LƯỢNG SƠ SINH VÀ GIỚI TÍNH TỚI TỶ LỆ SỐNG VÀ LOẠI THẢI CỦA LỢN CON ĐẾN 3 TUẦN TUỔI Tóm tắt PDF
Phan Hảo 33-37
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG CỦA LÁ CÂY M. oleifera TRỒNG LÀM THỨC ĂN GIA SÚC Tóm tắt PDF
Đặng Thúy Nhung 38-41
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN SÁN TRÊN ĐÀN LỢN TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG Tóm tắt PDF
Trần Văn Quyên 42-46
ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG RƠM VÀ THÂN CÂY NGÔ LÀM THỨC ĂN CHO TRÂU BÒ TẠI CÁC TỈNH PHÍA BẮC Tóm tắt PDF
Bùi Quang Tuấn 47-51
GIÁ TRỊ THỨC ĂN CHĂN NUÔI CỦA MỘT SỐ GIỐNG CAO LƯƠNG TRONG MÙA ĐÔNG TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Bùi Quang Tuấn 52-55
KẾT QUẢ NUÔI VỖ BÉO, CHẤT LƯỢNG THÂN THỊT VÀ HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI LỢN LAI 3 GIỐNG LANDRACE (YORKSHIRE MÓNG CÁI) TRONG ĐIỀU KIỆN NÔNG HỘ Tóm tắt PDF
Vũ Đình Tôn 56-61
THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỂM DÂN CƯ HUYỆN CHÍ LINH - TỈNH HẢI DƯƠNG Tóm tắt PDF
Vũ Thị Bình 62-69
ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CHITOSAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG VÀ THỜI GIAN BẢO QUẢN CHAN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Bích Thủy 70-75
KHẢO SÁT ĐỘNG HỌC CƠ CẤU TRÊN PHẦN MỀM INVENTOR Tóm tắt PDF
Đỗ Hữu Quyết 76-86
CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG Tóm tắt PDF
Ngô Thị Thuận 87-95
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TÁC NHÂN TRONG NGÀNH HÀNG VẢI THIỀU THANH HÀ Tóm tắt PDF
Vũ Đình Tôn 96-108


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)